PRIPREMA I ORGANIZACIJA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA

Kategorija: Izdavačka produkcija Datum kreiranja četvrtak, 16 April 2015

 Vrijedan je doprinos nastavniku tjelesnog odgoja za pripremu sata konvencionalnog načina sa modernim gledištem. Knjiga predstavlja model pripremanja za nastavni sat svih planom i programom predviđenih nastavnih jedinki. Za izdavača, direktor Mirnes Brigić, urednik Safet Berbić, recenzenti Osman Lačić i Zumreta Nožinović. 20 x 29 cm,  Tiraž 500 primjeraka, 180 strana, štampa Mobitel Studio Banovići.