SUNCE ZA RUDARE

Kategorija: Filmska produkcija Datum kreiranja četvrtak, 16 April 2015

Izdavač JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići, 2010. godine.

 

 

Za izdavača, direktor Mirnes Brigić, autor Safet Berbić, kamera Edin Kovačević, montaža Fikret Kerić, spiker Mirela Bojić, Nusret Lugavić. Filmovana je priča o nastanku i razvoju rudnika mrkog uglja u Banovićima. Tiraž 2.000 primjeraka.