KAO SAN / LIKE A DREAM

Kategorija: Izdavačka produkcija Datum kreiranja četvrtak, 16 April 2015

Lejla Avdić (1998.-2012.), (Banovići, 2013.),

(na bosanskom i engleskom jeziku)

 Druga zbirka poezije Lejle Avdić izašla je posthumno. Za izdavača, direktor Mirnes Brigić, biblioteka Forma, urednik Safet Berbić, prevoditeljica Alisa Parić, recenzenti Mima Vasić, Edis Hodžić. 12 x 21 cm, tiraž 1.000 primjeraka, 131 strana, štampa PrintCom Tuzla,. Prihod od prodaje druge zbirke pjesama doniran je Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH“ iz Sarajeva.