ETNOLOŠKA MONOGRAFIJA SEONE

Kategorija: Izdavačka produkcija Datum kreiranja četvrtak, 16 April 2015

Safer Mušanović, (Banovići, 2008.)

 Prvi je naslov koji je izdala naša kuća. Monografija predstavlja vrijedno svjedočanstvo o povijesti Seone, ali i porodične loze  Mušanović čija je genealogija pažljivo predstavljena. Urednik Safet Berbić, recenzenti Safet Berbić i Ćamil Softić. 96 strana, 15 x 20 cm., tiraž 500 primjeraka, štampa Europrint, Banovići. Biblioteka Zavičaj.